Make your own free website on Tripod.com
*
*
*
*
*
*
*


Waktu Solat Malaysia/Malaysian Prayer Times by KUSZA
Di Kedutaan Malaysia, Ottawa, Canada.
Cg.1 dan rakan-rakan sedang dijamu dengan masakan Malaysia.